Praktiske oplysninger

LÅSEUDSKIFTNING / OMSTILLING AF LÅSE
Såfremt at man ønsker at udskifte sin lås eller ønsker den omstillet, skal Ejendomsadministrator kontaktes da det er systemnøgler der bruges i indgangspartierne samt til hver enkelt hoveddør.

BESTILLING AF EKSTRANØGLER
Da de nye låse i hoveddørene er en del af et specialsystem fra Ruko, skal ekstranøgler bestilles ved telefonisk henvendelse til ejendomsadministrationen.
Husk at oplyse de tal der står på din nuværende nøgle, f.eks.:
1
B 99
ABC99999
– samt det ønskede antal nøgler.

NAVNESKILTE
For at sikre at det ser pænt ud or er ensartet på hele ejendommen, skal ejendomsadministrator kontaktes hvis navneskiltet skal udskiftes eller ændres.

TILBAGEBETALING AF FÆLLESLÅN
Hver ejer kan til hver en tid vælge at indfri sin del af fælleslånet til vinduer, dørtelefoner og/eller kloakker.
Dette foregår ved at ejeren henvender sig til DEAS, som så udarbejder og fremsender et indfrielsesbrev på restbeløbet samt et kontonummer, hvor pengene skal indbetales.
Ved at underskrive dette brev og indbetale restgælden + et gebyr på kr. 750 til banken og kr. 1080 til ejendomsadministrationen (beløb senest opdateret i starten af 2011), kan gælden slettes inden lånets normale udløb.
Se evt. den oprindelige orienteringsskrivelse.

UDLEJNING AF LEJLIGHED
Når en lejlighed udlejes, er det vigtigt at lejerne modtager følgende information

  • Kopi af husorden & Praktisk information vedlægges sammen med lejekontrakten
  • Al kontakt vedrørende lejligheden skal rettes til udlejer – Lejere må ikke selv kontakte ejendommens bestyrelse, vicevært, administration osv.
    Det er vigtigt at det står skrevet klart i lejeaftalen.

gv2

LEGEPLADS PÅ BUNKEREN
Anlagt af frivillige beboere i henholdt til sikkerhedsregler for legepladser med fri adgang.
HUSK især at få lagt låget på sandkassen efter brug. Det gør den mindre tiltrækkende for områdets katte og gør det nemmere for viceværten at slå græsplænen.
Den lille have ved gavlen ved 8k er ligeledes fælleseje og kan frit benyttes til leg, picnic e.l.

UDENDØRS SPISEPLADS MED GRILL
Den murede grill og bordene er til fælles afbenyttelse.
Rens venligst grillen efter brug – og husk at fjerne alt affald, når pladsen forlades.

HYGGELUNDEN
Sted til stille aktiviteter.
Det er ikke tilladt at grille på denne plads på grund af brandfare, samt hensyn til folks soveværelser. Husk at fjerne evt. affald, når pladsen forlades.

GRÆS OG BEDE
Haven vedligeholdes primært af viceværten. Du er velkommen til at benytte dig af den den store urtehave omkring grillpladsen og ved vendepladsen.

VASKERI
I vaskeriet (under 8b) findes tre vaskemaskiner, en tørretumbler og en centrifuge.
Tid reserveres med nummereret lås på tavlen foran indgangen.
For at få rutinen i vaskekælderen til at fungere, skal vasketure og tider overholdes. Bemærk, at første vasketur begynder kl. 7:00 – søn- og helligdage dog først kl. 9:00 – og sidste vasketur skal være afsluttet senest kl. 20:00.

HOBBYRUM
Brug af rummet
Rummet må bruges af ejendommens beboere under hensyntagen til evt. støjgener og lugtgener, der kan påvirke lejligheder tæt på rummet

Oprydning
Efter endt brug af rummet skal man huske at rydde op: Man skal feje, tørre bord(e) af og eventuelt spule gulvet samt fjerne affald. (OBS: Viceværten og havegruppen Ukrudterne arbejder jævnligt ud fra dette rum hele året rundt)

Det er vigtigt, at der er rart og fremkommeligt for den/de næste, der skal bruge rummet.

Hvis der efterlades ting i rummet (f.eks. malede ting, som skal tørre), skal det mærkes med telefonnummer og lejlighedsnummer (evt. navn og adresse). Hvis det er større ting, kan man vælge at orientere viceværten eller bestyrelsen.
Ting, der ikke er afmærket, eller som viceværten/bestyrelsen ikke er orienteret om, fjernes uden ansvar

STOLE
I rullerummet under 8e står der ca. 20 klapstole, der kan lånes af ejendommens beboere. Stolene er låst fast i rummet, og nøglen kan rekvireres hos betyrelsens formand.
Rullerummet kan i øvrigt også reserveres til privat brug ved henvendelse til bestyrelsen.

AFFALDSORDNING
Læs om ejendommens affaldsordning på siden om Affaldssortering.
Nærmere regler for afhentning og afleveringsform kan læses i ”Genbrug med hjertet”.