Pap

papaffald

Pap skal være rent, tørt og klappet sammen, så det fylder mindst muligt.

Ja tak til

  • Papkasser
  • Bølgepap
  • Karton
  • Papemballage
  • Æggebakker
  • Rør fra køkkenrulle og toiletpapir

Nej tak til

  • Pizzabakker (skal i Restaffald) 
  • Mælke- og Juicekartoner (skal i Restaffald) 
  • Snavset emballage (skal i Restaffald)
  • Flamingo (skal i Restaffald, Storskrald)