Modernisering & vedligehold

GENERELT
Alle lodrette rør i ejendommen (til vand, gas, varme og faldstammer) er fælleseje. Tilladelse til ændringer på disse (inkl. gasmåler) skal derfor søges hos nabo/underbo og ejendomsadministrationen INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES.
Problemer med rørene (stoppede faldstammer, manglende fremføring af varme osv.) skal meddeles til viceværten, som vil tage sig af det.
Alle ydermure, opgange og ydersiden af hoveddøren (til lejligheden) er ligeledes fælleseje. Igen skal tilladelse til ændringer indhentes hos ejendomsadministrationen inden arbejdet påbegyndes.
Utætheder og andre problemer med murværket, skal ligeledes meddeles viceværten.

For større moderniseringsarbejder (f.eks. nyt køkken eller bad) skal tilladelse tillige indhentes hos Gentofte Kommune. Yderligere information kan findes på kommunens hjemmesider:
• Byggetilladelse (link kommer)
• Ombygningsarbejder (link kommer)

Alle fornyelser og reparationer skal udføres i henhold til “” (gældende for lejligheder).

BADEVÆRELSER
Badeværelser er vådrum og skal derfor i tillæg til ovennævnte etableres i henhold til “By og Byg anvisning 200 – Vådrum” (kan lånes på biblioteket).

OVERORDNET
Vandinstallationer må ikke udføres med skjulte samlinger, og alle rørgennemføringer, som udføres i vådzonen, skal være vandtætte. Der skal etableres meldesystemer, så eventuelle utætheder kan opdages hurtigst muligt, og rørsystemerne skal vælges, så en udskiftning af defekte rør er mulig.

Rørgennemføringer i vådzonen skal så vidt muligt undgås, men under alle omstændigheder udføres vandtæt.

Vådzonen defineres i henhold til “By & Byg anvisning 200” som
• hele gulvet,
• de nederste 100 mm af alle vægge
• alle vægge i en afstand af indtil 500 mm fra bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur
• indenfor fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseområde.

Ved faste brusevinger på mindst 250 mm er det vådzone indenfor brusevingerne.
Gennemføringer af brugsvandsrørene skal udføres med omhu, og især ved bruseblandingsbatteriet stilles der store krav til tætheden.

Rørene samles som regel i koblingsdåser, og det er vigtigt, at disse vælges så de kan sammenbygges med vådrumsmembranen i væggen.

GULVVARME
For badeværelser er det desuden vigtigt for ejendommen at vide, om der etableres gulvvarme, da vi skal sikre at der er tilstrækkelig el-tilførsel til hovedejendommen.

KØKKENER
En kort opsummering af regler omkring køkkenrenovering (se ellers “Bygningsrelementet“):
For GASKOMFUR gælder:
• Væggen over/bag skal være beklædt med brandbestandigt materiale (fliser, glas, metal e.l.)
• Komfurets kant skal være over bordpladens niveau
• Afstand til ophæng over komfuret (emfang, overskab e.l.) skal være mindst 60 cm.

Omlægning af gasrørene kræver, at der lukkes for gassen ved hovedhanen. Lejligheder på samme streng skal underrettes i god tid inden. Arbejdet kræver en aut. VVS-installatør. Hvis røromlægning påvirker stigrøret, skal ejendomsadministrationen underrettes.

Ved nedlægning af gasmåler: HNG og ejendomsadministrationen skal underrettes.

Ved omlægning af vandrør gælder ligeledes at ejendomsadministrationen skal underrettes, hvis stigrørene/faldstammerne påvirkes.

Hvis nye huller i ydermuren er påkrævet for at få etableret udsugning fra køkkenet, skal bestyrelsen orienteres inden arbejdet påbegyndes. Hullerne må kun etableres som indikeret på tegningen herunder. Nye huller skal have en diameter på 12,5 cm.
På ydersiden skal hullet afsluttes med en rund aluminiumsrist – f.eks. af mærket Lindab (USAV) eller lignende.
Beboeren skal skrive under på at arbejdet udføres af en håndværker, der er medlem af en garantiordning. Efter arbejdet er fuldført skal beboeren returnere en erklæring med håndværkerens stempel og underskrift til bestyrelsen. Hvis erklæringen ikke er bestyrelsen i hænde senest en måned efter arbejdet er påbegyndt, vil hullet blive muret til af ejendommens murer for beboerens regning.

Udluftning

Nye huller skal således etableres med centrum 50 cm over centrum i de eksisterende øverste udluftningshuller. Nye huller kan etableres i samme højde (med centrum 223,5 cm over gulvet) i modsatte side, hvis det er påkrævet, men stadig med 31 cm fra vinduesrammen til centrum af det nye hul.

HUSK at udfylde og aflevere erklæring om udført arbejde.