Storskrald

storskrald

– skal deponeres i storskraldsrummet under nr. 6. Rummet tømmes af viceværten den anden tirsdag i lige uger, så tingene skal kunne bæres op af én mand.

Ja tak til

 • Pap (klappet sammen, bundtet og krydsbundet med snor)
 • Elektronikaffald ( fx computere, tv-skærme, komfurer, køle- og fryseskabe tømt for indhold)
 • Springmadrasser / møbler med fjedre
 • Småt forbrændingsegnet affald (maks. 1 meter, i klare plastsække)
 • Stort forbrændingsegnet affald (fx gulvtæpper, maks. 2 meter og øvrigt affald 3 x 1,5 meter)
 • Stort jern/metal (fx maskiner, tanke og cykler, maks. 3 meter og påsat mærkat med “storskrald, navn og adresse”. Tøm maskiner og tanke for brændstof og olie, tøm radiatorer for væske. Ved tanke, husk tank-attest.)

Nej tak til

 • Restaffald og emballage fra madvarer (skal i Beholderne til restaffald eller genanvendeligt affald)
 • Papir, glas, småt plast- og metalaffald (skal i Beholderne til genanvendeligt affald, de offentlige kuber eller Genbrugsstationen)
 • Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste glas og fade (skal på Genbrugsstationen)
 • Elpærer, Lysstofrør, olie- og kemikalieaffald (skal på Genbrugsstationen)
 • Haveaffald (skal på Genbrugsstationen)
 • Porcelænssanitet, byggematerialer, trykimprægneret træ, savsmuld, bildæk, spejle, jord og grus (skal på Genbrugsstationen) 

Det, der ikke er på Ja tak-listen, skal afleveres på genbrugsstationen:
Vinagervej 2
2800 Kgs. Lyngby
Genbrugsstationen er åben:
Hverdage 9-17
Weekend og helligdage 10-17

Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Læs mere om storskrald på Gentofte Kommunes hjemmeside.