Restaffald

restaffald
Affald, som kan genanvendes, skal sorteres fra.

Ja tak til

  • Madaffald
  • Kartoner til mælk eller juice
  • Pizzabakker
  • Snavset emballage
  • Bleer
  • Sod og aske (emballeres)
  • Opfej (emballeres)
  • Husdyrgødning og bunddække m.m.  (fra fx kaniner og hamstere)

Nej tak til

  • Farligt affald – fx elsparepærer og batterier (skal på Genbrugsstationen)
  • Affald, der kan genanvendes (skal i Beholderne til genanvendeligt affald, de offentlige kuber, Genbrugsstationen)

Læs mere om restaffald på Gentofte Kommunes hjemmeside